- Портреты -

Model Tests: Sasha, Yulya, Sofia

Models: Sofia Nee Model Agency | Style: Liusya @lucinda_da | MUA: Natalya Gvalt @natalya_gvalt | Hair: Alyona Pochkhidaze @alena_pochkhidze 

0B7A3422
0B7A3437
0B7A4199
0B7A4188
0B7A4168
0B7A4157_bw
0B7A3626
0B7A3998_
0B7A3530
0B7A3504
0B7A3965_bw
0B7A4038
0B7A3733_bw
0B7A3816_bw
0B7A4113_
0B7A4136
0B7A3829
0B7A3810
0B7A3650
0B7A3729
0B7A3702
0B7A3725_bw